ÅRETS AVISTEGNING

Prisen Årets Avistegning deles ut annenhvert år  av Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag i fellesskap.

Christian Bloom

2017

Christian Blooms tegning av Donald Trump, opprinnelig til en kommentar av Frithjof Jacobsen fra VG Helg.

Juryens begrunnelse: 

Det var vanskelig å komme utenom Donald Trump denne gangen. Verden er i spill. Trump har skapt uro med sine ulike uttalelser om hvordan han ser USAs rolle i det internasjonale samfunnet.

Årets tegning gir oss en særdeles spisset versjon av hvordan USAs nye president fremstår på sitt mest uerfarne og selvopptatte. Noen vil mene at tegningen av Trump er vulgær, på grensen til det usmakelige. Men tegnerens oppgave er å provosere, å sette på spissen. Vi kan godt føle ubehag – fordi verden tidvis er ubehagelig. Svært ubehagelig.

Roar Hagen

2015

VGs Roar Hagen "Flyktninger".

Juryens begrunnelse:

«Roar Hagen har til fulle utnyttet den frie tegnings muligheter, i det han har festet blikket på to ulike situasjoner fra det samme hav og diktet dem sammen i ett bilde. Visualiseringen av afrikanske krigsofre som søker redning på finanskrisens havarerte cruiseskip, er et frapperende grep som ikke kan unnlate å sette tankene i sving hos den våkne avisleser»

Egil Nyhus

2013

En tegning av terror- og massedrapsdømte Anders Behring Breivik er kåret til Årets avistegning 2013. Avistegner Egil Nyhus er ansatt i Romerikes Blad.

Juryens begrunnelse: 

En kommentar som både fungerer som en dagsaktuell på-spissen-skildring og en tolkning som står seg, for ettertiden. Et enkelt budskap, gjennomført med tegnefaglig høy kvalitet gir en tegning som både appellerer til syn og tanke.

Siri Dokken

2011

Tegningen ”Folkekongen” av Siri Dokken i Dagsavisen gikk til topps i konkurransen Årets Avistegning 2009- 2010.

I sin begrunnelse berømmer juryen vinnertegningen for å ha et direkte og insisterende uttrykk i en elegant og kraftfull strek, som gjør at budskapet oppfattes umiddelbart.

Tegningen formidler i sin enkle form folkets oppfatning av kongen på en annerledes måte slik at han, med de egenskapene folket elsker ham for, står frem enda klarere og tydeligere, heter det i juryens begrunnelse.

Hallvard Skauge

2009

Hallvard Skauge er tildelt pris for Årets Avistegning for 2007-2008. Tegningen «US CAVALRY», presentert i Klassekampen 4. oktober 2008.

I sin begrunnelse sier juryen blant annet at årets vinnertegning holder en høy kunstnerisk kvalitet og til fulle synliggjør hvor godt tegningen kan fungere som et sterkt og selvstendig journalistisk uttrykk. Årets vinner er en klassisk avistegning, som på en fremragende måte, og på selvstendig grunnlag, kommenterer en av de store internasjonale begivenhetene i 2008 som må sies å ha hatt den aller største betydning for den videre samfunnsutvikling, også i Norge