ANNONSESTATISTIKK

MBL samler inn tall som viser annonseomsetningen for medlemsbedriftene. Tallene som samles inn for dagspresse og ukepresse/magasiner sendes videre til IRM, som så presenterer disse sammen med tall for de øvrige mediekanalene. På våre nettsider legges kun hovedtallene ut.

IRM lager  kvartalsvise rapporter og prognoserapporter med langt mer detaljerte opplysninger. For mer informasjon om disse kontaktes IRM via epost til 

irm@irm-media.no eller telefon til +46 8 663 04 90.

For internett, inkludert tablet og mobil, presenterer vi månedlige omsetningstall. Disse rapportene samarbeider MBL og INMA om. Det som rapporteres er netto annonseomsetning fratrukket rabatter, men før evt byråprovisjon.
Tallene samles inn og rapportene produseres av ANFA Research ved Annemieke Faarlund.

For mer informasjon kan fagsjef  Geir E Engen kontaktes ge@mediebedriftene.no .  

IRM.

IRM prognose

Reklamemarkedet 2017-2018: Markedet i pluss.

Shutterstock.

IRMs publiseringsplan

Sjekk ut når IRM publiserer sine progrnoser.