Den vanskelige samtalen om rusproblematikk

Nyhet, HMS/IA

Publisert

MBLs juridiske avdeling ved nederst fra venstre: avdelingsleder Pernille Børset, advokat Else-Margrethe Husby og øverst fra venstre: advokat Therese Korsmo Mjaaland, HMS-rådgiver Janne Nermo og advokat Kanwal Suleman.

MBL får økende antall henvendelser fra våre medlemsbedrifter i forbindelse med ansatte hvor det er mistanke om rusproblematikk.

Bedriftene har kanskje lenge tenkt at det er noe "rart" uten at en helt har klart sette fingeren på hva. Det kan være endring i vedkommende sitt fraværsmønster, økende sykefravær, fraværet bærer preg av et mønster (alltid etter helger), endringer i arbeidsutførelse og prestasjon. Klager fra kollegaer og eksterne samarbeidspartnere, vedkommende stadig forsinket til møter, frister oversittes, arbeidsoppgaver hoper seg opp, endringer i adferd, vedkommende er mer amper og aggressiv enn tidligere, vedkommende isolerer seg mer, fremstår som trist mv.

Det er spesielle tider vi befinner oss i og det kan være flere årsaker til ovennevnte endringer i adferd. Likevel synes det som at en del arbeidsgivere kvier seg litt ekstra for å ta den "vanskelige samtalen" når det er mistanke om rusproblematikk.  Juridisk avdeling i MBL har lang erfaring med håndteringen av denne typen saker og kan være en god sparringspartner når det foreligger mistanke om avhengighetsproblematikk.

Mye nyttig informasjon finner dere også her: