Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

755 resultater

Type artikkel
Velg område
755 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Covid-19 hadde stor innvirkning på de nordiske mediene

    Covid-19 kom med full styrke våren 2020, med store konsekvenser, ikke minst for kultur- og mediesektoren i Norden. I dag kom rapporten "Covid-19 og de nordiske nyhetsmediene" - den første av to analyser lansert av de nordiske kulturministrene for bedre å forstå og håndtere sektorens utfordringer fra et nordisk perspektiv under pandemien. Rapporten blir diskutert under et åpent webinar 22. april kl 13.

  2. EUs digitalmarkedsdirektiv innfører ny utgiverrettighet

    Digitalmarkedsdirektivet har som formål å gjennomføre en ytterligere harmonisering av lovgivningen om opphavsrett og nærstående rettigheter i det indre marked, særlig når det gjelder digital og grensekryssende bruk av beskyttet innhold, og skal implementeres i norsk rett. Det innebærer også en ny enerett for utgivere av pressepublikasjoner. Utgiveres rett gjelder digital bruk, og vernetiden varer i to år.