Personvernkommisjonen: Vil ansvarliggjøre tech-gigantene

Publisert

- Kommisjonen løfter viktige debatter som kan styrke folks digitale personvern. Vi deler kommisjonens bekymring rundt den betydelige innsamlingen og deling av folks personopplysninger til potensielt tusenvis av selskaper som skjer hver eneste dag. Derfor må tech-gigantene ansvarliggjøres for å sikre folks digitale personvern, gjennom sterkere håndheving av regelverket og målretta tiltak, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL.

Personvernkommisjonen la i dag frem sin innstilling - “Ditt personvern - vårt felles ansvar. Tid for en personvernpolitikk.”

Personvern er grunnleggende for mediebransjen og avgjørende for å forvalte lesernes tillit, og derfor har bransjen gått sammen om en felles personvernstandard som går lengre enn det regelverket krever. 

- Det er positivt at kommisjonen foreslår innstramninger i regelverket for annonsering. Flere av disse forslagene er i tråd med mediebransjens selvpålagte regelverk. MBL mener imidlertid at målrettet annonsering kan gjøres forsvarlig. Et generelt forbud vil derfor være uforholdsmessig og tiltak bør heller gå til kjernen av problemet. Det er datainnsamling på tvers av internett, på en måte som er helt ugjennomsiktig og ukontrollerbar for brukerne, som er den største utfordringen og det er et forbud mot dette som bør utredes, sier Øgrey.

Norske publisister bruker data fra nettsteder de selv eier og er ansvarlig for, der publisistene har fullt og helt ansvar for datahåndteringen, noe som gir brukerne gjennomsiktighet og kontroll. Bransjen har også et selvpålagt regelverk som innebærer at vi ikke driver målretting mot barn, og at vi ikke bruker sensitiv informasjon. Publisistene gjennomfører kontinuerlig omfattende revisjoner, både fra et teknisk og et juridisk perspektiv for å sikre at restriksjonene er en realitet.

En samlet kommisjon understreker viktigheten annonseinntektene har for den frie og uavhengige journalistikken, og at det er problematisk for personvernet at norske selskaper og globale teknologigiganter ikke opererer under like konkurransevilkår. -Det er positivt at kommisjonen anerkjenner viktigheten av fri og uavhengig journalistikk, og at vi trenger like konkurransevilkår. Dette er en debatt vi har ønsket lenge og som vi ser frem til å delta i, sier Øgrey.