Skattereglene strekker ikke til i den digitale økonomien

Publisert

- Den nye PWC-rapporten blottlegger skjevheter mellom nordiske og globale aktører med hensyn til skattlegging. Vi trenger spilleregler som er tilpasset den globale økonomien, og det haster. Det må tas politiske grep som virker i den digitale økonomien hvis vi vil sikre oss mot at de nasjonale inntektene svekkes mens den globale økonomien vokser. Digitaliseringen og global konkurranse vil mange næringer utsettes for, her er bare mediebransjen tidlig ute, sier adm. dir Randi S. Øgrey (bildet) i Mediebedriftenes Landsforening.

Rapporten er laget av PricewaterhouseCoopers for MBL og de andre nordiske medieforeningene. Kort oppsummert viser den følgende:

* Dagens internasjonale skatteregler er ikke tilpasset dagens økonomiske virkelighet og gir derfor ulike vilkår for internasjonale og nasjonale aktører.

* Hovedutfordringer er at prinsippene i reglene tar utgangspunkt i måten internasjonal økonomi fungerte på for hundre år siden.

* Et eksempel er begrepet Permanent Establishment (PE), som handler om hvilke kriterier som må være til stede for å kunne skattlegge overskudd.

* Tiltakene som hittil er foreslått (f.eks. i BEPS Action Plan) går ikke langt nok i å løse problemet.

* Kreativ skatteplanlegging vil mer og mer uthule statens skatteinngang fra bedrifter etter hvert som den digitale økonomien vokser på flere områder. 

-Norske myndigheter må sammen med sine nordiske kolleger aktivt arbeide for å endre internasjonale regler. Det er også viktig at det kommer nasjonale tiltak på plass som sikrer grunnlaget for levedyktige norske medievirksomheter, sier Øgrey .

 

Rapporten: Unequal taxation in a digital world – a challenge for the Nordic media industry