ESA sier ja til plattformnøytral pressestøtte

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har i dag godkjent regjeringens forslag til pressestøtte. ESAs vedtak betyr at avisene fra i år kan få pressestøtte når de publiserer sitt innhold på elektroniske plattformer. - Dette er positivt, og noe vi har ventet på lenge. Nå håper vi regjeringen opprettholder nivået også, sier MBLs leder Randi S. Øgrey.

Den nye produksjonstilskuddsordningen er ”plattformnøytral” i den forstand at støtte vil bli gitt uavhengig av hvordan nyhetsinnholdet distribueres.  For det første innebærer det endrede kvalifikasjonskriter: I den nye ordningen vil ethvert nyhetsmedium – papirbasert eller digitalt – som oppfyller de generelle kvalifikasjonskriteriene kunne motta støtte. For det andre innebærer det endrede fordelingskriter: I den nye ordningen vil alle publikasjoner – digitale og papirbaserte – blir inkludert når fordelingen av støtte skal beregnes.

- Jeg glad for at ESA har godkjent regjeringens forslag til en ny plattformnøytral pressestøtte. Aviser som lykkes med å omgjøre sine papiravislesere til digitale avislesere har mistet produksjonstilskudd. Dermed har dagens produksjonstilskudd motvirket utviklingen av attraktive digitale tjenester. ESAs godkjennelse betyr at vi nå kan få på plass en sårt tiltrengt modernisering av pressestøtten, som vil bidra til økt innovasjon i mediebransjen, sier kulturminister Thorhild Widvey. - Modernisering av det mediepolitiske virkemiddelapparatet gjennom økt likebehandling av mediene, uavhengig av teknologisk plattform, er en viktig målsetning for regjeringens mediepolitikk, fortsetter hun.

ESAs godkjenning av den nye ordningen betyr at den vil få virkning for 2014. Det vil bli vedtatt en ny forskrift om produksjonstilskudd innen kort tid.