Enighet i journalistoppgjøret

Publisert

Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag ble etter drøyt 11 timer på overtid i natt enige om årets tariffoppgjør, som innebærer et lønnstillegg til alle på kr. 6.100,-.

–Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Vi er fornøyde med å ha kommet i havn med en forhandlingsløsning som sikrer journalistene en lønnsutvikling på linje med samfunnet for øvrig, sier MBLs forhandlingsleder Else Margrethe Husby.

Partene er enige om å fortsette arbeidet med å modernisere systemet for ulempetilleggene. Arbeidet med å slå sammen dagens fire overenskomster til en felles overenskomst fortsetter.

Her er protokollen

For mer informasjon kontakt:

Else Margrethe Husby, forhandlingsleder MBL, tlf. 900 99 021

Tove Nedreberg, styreleder MBL, tlf. 916 06 544