Budsjetthøring: viderefør kompensasjonsordningen etter store annonsetap

Publisert

Skjermbilde fra den digitale høringsrunden i Stortingets Familie- og kulturkomite tirsdag denne uka.

MBL mener kompensasjonsordningen for medier må vurderes videreført etter kraftig fall i annonseinntektene under pandemien, og ber også om forutsigbar mediestøtte tilpasset mediehusenes situasjon. Dette kom frem i forbindelse med budsjetthøringen i Familie- og kulturkomiteen tirsdag.

Det er 190 lokalaviser i Norge, og pandemien har igjen vist hvor viktige mediehusene er både lokalt og nasjonalt. De opplevde en kraftig vekst i digital trafikk under første del av pandemien, og har vært viktige for å opprettholde befolkningens tillit til myndighetenes håndtering av krisen. Samtidig har de levert kritisk journalistikk der det har vært nødvendig.

Det har vært et kraftig fall i annonsemarkedet siden mars. Pandemien forsterker trender: digitalisering av både mediebruk og annonsering. Endringstakten i mediebransjen vil være høy og finansieringen av journalistikken vil være under press fremover. Utviklingen på annonsemarkedet tyder på at det er behov for å videreføre koronakompensasjonsordningen.

Det er bra at økningen i mediestøtten som kom i 2020 foreslås videreført i 2021, med lønns- og prisjustering. Rammevilkårene må generelt være forutsigbare, men også tilpasset den krevende situasjonen mediehusene står i.

MBL pekte også på at det er nødvendig å utrede tiltak i en 'verktøykasse', slik komiteen har bedt Kulturdepartementet gjøre, og ba om mva-fritak for all digital journalistikk under medieansvarsloven. 

Høringsnotat

Video fra høringen, Spol frem til 15.40.45 for å høre innledningen til MBLs fagsjef for næringspolitikk