Rekordstor oppslutning om nasjonal avisuke

-Den gode påmeldingen viser at lærere forstår verdien av å undervise i demokratiforståelse og redaktørstyrte mediers plass i vår moderne medievirkelighet, sier prosjektleder for Mediekompasset, Veslemøy Rysstad.

Om tre uker skal over 86 000 elever fra hele landet lære om kildekritikk, medienes rolle og verdien av god journalistikk i en hel uke. Det er 10 000 flere deltakere enn i fjor. Elevene vil få oppgaver knyttet til journalistikk som er tilrettelagt for kompetanseplanene for 4., 6. og 9. klassetrinn.

MBLs Mediekompasset arrangerer nasjonal avisuke i uke 44 for 23. år på rad sammen med 127 norske lokalaviser. Mange av avisene supplerer med digitaltilgang i tillegg til de avisene som kommer på pultene sammen med arbeidshefter til elevene på i alt 1313 skoler.

- Det er ingen tvil om at redaktørstyrte medier sloss om oppmerksomheten hos unge mediebrukere, som henter informasjon på steder der kampen om brukerne er beinhard.  I en tid med falske nyheter og økende polarisering har kampen mot retoriske lettvintheter aldri vært viktigere. Den gode påmeldingen viser at lærere forstår verdien av å undervise i demokratiforståelse og redaktørstyrte mediers plass i vår moderne medievirkelighet, sier prosjektleder for Mediekompasset, Veslemøy Rysstad.

Formålet er å tilby et aktuelt undervisningsopplegg på vegne av norsk presse om de redaktørstyrte medienes rolle i samfunnet, og stimulere til engasjerte og kritiske mediebrukere. Tilbakemeldingene viser at elevene liker å jobbe med det som er "virkeligheten," og at det er stort engasjement for dagsaktuelt lesestoff i klasserommene uka igjennom. Mange velger å gjennomgå flere forskjellige aviser i løpet av nasjonal avisuke, blant annet nisjeavisene Aftenposten Junior, Klar Tale og Framtida Junior.

Opplegg gjennom skoleåret

-Mediekompasset skal inspirere til leselyst, demokratiforståelse og engasjement gjennom skoleåret. I høst lanserte vi avistegning.no, som leverer på fagfornyelsen i skolen og er en tverrfaglig ressurs til fri bruk fra mellomtrinnet til og med videregående skole. På medielabben.no er det omfattende digitale læringsressurser til fri bruk, og skoleaviser.no er gratisverktøy for alle skoler som vi lage elevavis. Denne finnes også som gratis app, sier Rysstad.

I år har Kopinors formidlingsfond valgt å støtte nasjonal avisuke i regi av Mediekompasset.