MBL støtter EU-kommisjonens forslag til tech-regulering

Publisert

MBL leverte nylig innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om EU-kommisjonens forslag til regelverk for digitale tjenester: de to forordningene Digital Markets Act og Digital Services Act. Begge disse er av vesentlig betydning for mediebedrifter, og MBL uttrykker støtte både til intensjonene bak og til EU-kommisjonens forslag.

MBL fremhever at det er nødvendig at det tas hensyn til medienes rolle, slik at medieinnhold ikke reguleres.

Les MBLs kommentarer til de temaene som er av spesiell viktighet for mediebransjen i høringsnotatet.