Knallresultat for undervisningsressurs om valget

Publisert

Flere av de korte videoene er sett opp mot 400 timer til sammen, sier prosjektleder i Mediekompasset Veslemøy Rysstad. Foto: Caroline Roka.

Undervisningsressursen dittvalg2023.no har hatt 353 000 besøk av skolebarn i Norge som har jobbet med valget i regi av Mediekompasset/MBL og TV 2 Skole. - Dette er svært tilfredsstillende statistikk og viser at vi har nådd ut til skoler over hele landet på vegne av norske medier, sier prosjektleder i Mediekompasset Veslemøy Rysstad.

Den største brukergruppen har vært ungdomsskoleelever hvor det er registrert 196 792 besøk, tett etterfulgt av 127 059 på mellomtrinnet. Bruken i videregående skole er marginal i forhold til mellomtrinnet og ungdomstrinnet mens småskoletrinnet ikke inngår i undervisningsopplegget. Med 637 000 elever i hele grunnskolen og fratrekk av de fire første trinnene, forteller dette om et tilbud som har vært godt benyttet av målgruppa.

Dittvalg2023.no er publisert på Elevkanalen. Fra skolestarten i høst og frem til valgdagen var 7 av 10 av de meste sette videoene i kanalen fra valgressursen. Noen av de korte videoene er sett opp mot 400 timer til sammen.

– Korte forklarende videofortellinger er en sentral komponent i opplegget og vi kan utlede av tallene at videoene har vært vist i klasserommet (felles) og at tekster og oppgaver har vært jobbet med individuelt og i grupper. Dette er i tråd med hvordan opplegget er tiltenkt og gir elevene både kunnskap om valget og anledning til å reflektere og diskutere egne synspunkter, sier hun. Blant mange videoer, også flere om medienes rolle, er den mest viste undervisningsvideoen «Hva er kommunestyre- og fylkestingsvalg».

Tilgang til egen lokalavis

Nytt av året var åpen, direktetilgang for enkeltelever til egen lokalavis fra undervisningsressursen. I alt 138 aviser fra Amedia, Schibsted og Tun Media lå tilgjengelig inne i undervisningsportalen i forbindelse med årets lokalvalg. – Dette var ekstra moro å få testet ut. Her har vi funnet en inngang til å gi yngre lesere digitaltilgang til hele lokalavisen gjennom skolenes Feide-system. Det betyr at mediene ikke lagrer personopplysninger, samtidig som tilgangen er beskyttet, sier Rysstad.

Hele ressursen er gratis for skolene, både undervisningsmateriellet og tilgangen til lokalavisene. Mediekompasset/MBL og TV 2 Skole har utarbeidet undervisningsopplegget sammen for fjerde gang og har fått støtte av Sparebankstiftelsen DNB til utviklingen.