Ny postlov truer avisdistribusjon

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

MBL, sammen med LLA og NR, møtte mandag samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og la frem de alvorlige konsekvensene det vil få for mange aviser dersom Postens omdelingsfrekvens endres fra dagens fem til 2,5 dager per uke fra 2020, slik departementet foreslo i en høring om ny postlov.

- Basert på de alvorlige konsekvensene for mange aviser som vårt prosjekt viser og den mangelfulle konsekvensutredningen, ba vi om utsettelse og en grundig konsekvensutredning. Forslaget må sees i sammenheng med de mediepolitiske målene og forslagene fra Mediemangfoldsutvalget, sier adm. dir. Randi S. Øgrey.

Under møtet presenterte MBL resultatene fra et prosjekt, hvor det er sett på hvilke konsekvenser det vil ha om bransjens distribusjonsselskaper skulle overta den avisdistribusjon som i dag går med Posten. Prosjektet viste at kostnadene ville være så høye at dette ikke er en mulighet. En lang rekke aviser vil derfor få store problemer med å få avisen frem til en stor andel av abonnentene, og de økonomiske konsekvenser vil være betydelige. Det er reell fare for at mediemangfoldet vil bli svekket. Departementets konsekvensutredning, utført av Copenhagen Economics, er svært mangelfull når det gjelder konsekvenser for avisene og abonnentene.

Forslaget er heller ikke sett opp mot mediepolitikken og konsekvensene for lokaldemokratiet, fremholdt MBLs nestleder Stig Finslo i møtet. Han pekte på at forslaget vil berøre svært mange. Bare for Amedia vil rundt 57.000 abonnenter bli berørt.

Det er kommet et stort antall høringsuttalelser om forslaget: Høringer

Samferdselsministeren varslet at det tas sikte på å legge frem et forslag for Stortinget til høsten, men at departementet umiddelbart vil gå inn i materialet som ble presentert.