Nå kan du søke om plass i andre kull i Mentorprogrammet

Trine Ohrberg fra MBL, Veslemøy Østrem fra Medienettverket og Elisabeth Østrem fra AFF jakter på ledertalenter til andre kull av Mentorprogrammet. Foto: Britt Øien.

For ett år siden ble Mentorprogrammet etablert. Programmet er et samarbeid mellom Medienettverket, Forum for kvinner i ledelse og Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Nå åpner muligheten til å søke om opptak til andre kull av Mentorprogrammet. Mentorprogrammet går på tvers av mediebransjen og har som mål å styrke kvinners lederskap og karrieremuligheter. En samlet mediebransje støtter opp om Mentorprogrammet og bruker dette bevisst i sitt mangfoldsarbeid.

Programmet vil tilby 16 deltakere hvert år mulighet til å bygge en mentorrelasjon med noen av bransjens mest erfarne ledere. Gjennom 12 måneder vil man få flere faglige samlinger og bistand i mentorprosessen. AFF, som har jobbet med mentorprogrammer både i mediebransjen, i NHO og for andre aktører, er også i år Mentorprogrammets faglige ressurs. 

– Mentorprogrammet har vært svært vellykket og vi ser allerede spor av arbeidet i rekrutteringsprosesser og i mediehusene, sier Trine Ohrberg, prosjektleder for Mentorprogrammet fra MBL. 

Har du ledererfaring og et ønske om å utvikle deg videre, ønsker vi din søknad. I år har vi en ambisjon om øke mangfoldet også når det gjelder flerkulturell bakgrunn. 

– Mediebransjen skal speile samfunnet. Det har vi ikke vært gode nok til på ledernivå. Mangfold handler både om kjønn, alder, bakgrunn, etnisitet, geografi og stillingstype. I år ønsker vi spesielt å oppfordre vi deg som har flerkulturell bakgrunn om å søke, sier Veslemøy Østrem, leder i Medienettverket. 


Søknadsfrist for deltakelse i Mentorprogrammet er 1. november 2019. 

All informasjon om Mentorprogrammet finner du på her www.mediebedriftene.no/mentorprogrammet

For mer informasjon om mentorprogrammet kontakt Trine Ohrberg, informasjonsansvarlig i MBL, tlf 920 62 196 trine@mediebedriftene.no