Streikevarsel for mange bedrifter

LO/YS har varslet plassfratredelse for omlag 35 000 arbeidstakere. Mange bedrifter blir rammet av en eventuell storstreik.

Omkring 29 000 LO-medlemmer og 6 000 YS-medlemmer blant annet innen industri, transport, matvareindustri, spedisjon og renhold tas ut i streik om det ikke blir enighet mellom NHO og LO. Partene har frist til midnatt 8. april med å bli enige.

Alle bedrifter som er tatt ut er tilsendt egen informasjon bla om hvem som er omfattet av plassfratredelsen, dispensasjon fra streiken og betinget permitteringsvarsel.

Disse blir tatt ut fra LO hvis det blir streik søndag

Disse blir tatt ut fra YS

Spørsmål og svar om plassfratredelse

Les mer om tariffoppgjøret 2018

7 ting du må vite om AFP