YTRINGSFRIHET

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) skal bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten, som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. MBL skal styrke og verne de publisistiske verdier som representeres av redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

MBLs vedtekter §1

Shutterstock.

Grunnlovens §100

"Ytringsfrihet bør finne sted."

Siste nytt om ytringsfrihet

  1. World Expression Forum: -Dette gleder jeg meg til

    – I arbeidet med årets Wexfo har vi vært opptatt av å ta tak i flere av de virkelig vanskelige og aktuelle debattene – og dette blir to dager der vi både kan få ny kunnskap om ytringsfrihet og mediefrihet, men der vi også skal bryne oss med uenighet og diskutere løsninger. Det sier Veslemøy Østrem som har ledet programkomiteen i Wexfo to år på rad.

  2. Sett Julian Assange fri!

    Siste og avgjørende høring i saken om utlevering av varsleren og publisisten Julian Assange til USA finner sted i britisk høyesterett i London 20.-21. februar. I USA er Assange siktet etter spionasjeloven (Espionage Act) og risikerer 175 års fengsel. En utlevering og fengselsstraff kan få svært alvorlige konsekvenser for pressefriheten verden over, i en tid der ytringsfriheten allerede er under sterkt press.