Opplagstall

Alle aviser, magasiner og ukeblader tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening (MBL) skal gi oppgave etter de regler MBL fastsetter. Regler for Opplagsoppgaver er utarbeidet og vedtatt av MBLs Markedsråd for avisbedrifter, samt markedsrådet for ukepressen. Alle opplagstall for avis og magasin finnes på Medietall.no
Shutterstock.

Q & A - Opplagstall Mediehus - avis 2018