Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

LØNNSSTATISTIKK

Shutterstock

MBL samler hvert år inn detaljerte opplysninger om lønn fra medlemsbedriftene. Alle data som samles inn skal være ved utgangen av året, dvs. pr 31.12.19. Frist for innsending er fredag 20. februar 2020.

Dette er lønnsstatistikken for MBLs medlemsbedrifter. Alle tall er pr 31. desember hvert år. Her finner du tall for redaksjonelle medarbeidere, funksjonærer, grafiske medarbeidere og pakkerimedarbeidere i våre medlemsbedrifter.