LESERTALL

I samarbeid med Kantar presenterer MBL offisielle lesertall for norske aviser, nettaviser og magasiner/ukeblader. Tallene for papirutgaver og digitalt presenteres to ganger i året, vanligvis i februar/mars og i september. Alle lesertall/persontall fra 22/1-rapporteringen finnes på medietall.no.

medietall.no

Medietall.no er MBLs portal for dokumentasjon til medlemmer, øvrig mediebransje og andre interessenter. Nettsiden vil blant annet inneholde listeføring av dekningstall og censusdata (trafikkmålinger) og annen offentlig tilgjengelig statistikk fra MBL.