Medienes rammebetingelser

MBL arbeider for en best mulig offentlig mediepolitikk. Mediene bør ha rammebetingelser som gir dem et sunt og solid økonomisk fundament for sin virksomhet og gode utviklingsmuligheter.

Mediebedrifter har i noen tilfeller offentlige økonomiske ordninger andre bedrifter ikke har. Det er for eksempel ikke moms på salg av aviser og en del aviser mottar pressestøtte. Hvorfor er det slik?

Et demokratisk samfunn krever at flest mulig har tilgang til mest mulig og best mulig informasjon. Fri og åpen meningsbrytning, refleksjon, lærdom, engasjement og deltakelse er av stor betydning for den enkelte og for samfunnet. Fri meningsdannelse er ikke mulig uten mediemangfold. Vi trenger et mangfold av fora for nyheter, analyser og offentlig debatt. Pressen har derfor et samfunnsoppdrag, slik de også har definert dette selv gjennom Vær Varsom plakaten, Redaktørplakaten og Tekstreklameplakaten.

Det er dette samfunnsansvaret som er bakgrunnen for at medier, og særlig aviser, har spesielle rammebetingelser.

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt