2020: Det største tapet i annonsemarkedet siden finanskrisen

Nyhet, Statistikk og analyse

Publisert

Madeleine Thor, daglig leder i IRM la frem prognose for annonsemarkedet i 2021 under MBLs webinar i dag.

2020 vil gi det største fallet i annonsemarkedet siden finanskrisen. Sammenlagt forventes reklameinvesteringene å reduseres med nesten 1,5 miliarder NOK i løpet av 2020, noe som tilsvarer et tap på 7% i forhold til 2019. Omsetningen totalt blir dermed på 19,7 miliarder NOK.

På MBLs webinar om annonsemarkedet under COVID-19, presenterte IRM sin kommende prognose for annonsemarkedet 2020-2021. IRM kartlegger reklaminvesteringene i Skandinavia og angir tall for den løpende utviklingen og prognoser. IRMs tall for andre kvartaler heftige, de totale medieinvesteringene falt med drøye 17% i forhold til andre kvartal 2019.

– Medieinvesteringene er veldig flyktige i kriser, det ser vi når vi kikker på den historiske utviklingen både i Norge og i andre land. Annonser er forholdsvis enkle å kutte ned på for bedrifter. Derfor er ikke utviklingen i andre halvår veldig overraskende, sier Madeleine Thor, adm. dir i IRM.

I tredje kvartal hadde markedet en rask gjenoppretting, tapet utgjorde bare 4% i forhold til tredje kvartal 2019.

-Det som først og fremst skiller seg ut i tredje kvartal er den raske gjenopprettingen av markedet. For mange annonsører har pandemien betydd en raskere digital omstilling, og det bekreftes av tallene for tredje kvartal, sier Thor.

I prognosen for 2020-2021 poengterer IRM at tallene er mer usikre enn ved en vanlig prognose. Utviklingen av pandemien og samfunnets resktriksjoner blir fortsatt avgjørende framover.