Nordmenn mener at mediene har gjort dem flinkere til å hindre smittespredning

Nyhet, Statistikk og analyse

Publisert

Foto: Schutterstock

85 prosent av de spurte mener at norske nyhetsmediers dekning av koronakrisen har gjort dem flinkere til å hindre smittespredning. Et flertall er også blitt tryggere av mediedekningen.

Det viser resultatene av en landsomfattende undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag av Medieundersøkelsen til Nordiske mediedager.

Stor tillit til nyhetsmediene

Myndighetene har bevisst brukt pressekonferanser og mediene til å få budskapet sitt frem om at man skal vaske hendene, holde avstand og unngå forsamlinger. Skal man tro det norske folk, har budskapet kommet frem. Hele 85 prosent av de spurte svarer at de er blitt flinkere til å hindre smittespredning gjennom mediedekningen.

Nesten alle (94%) sier at de har brukt nyhetsmediene for å informere seg om koronakrisen, men 58 prosent sier at de har brukt myndighetenes informasjonssider også.

– Generelt viser resultatene at nordmenn har stor tillit til både myndigheter og medier når det gjelder informasjonen de får om koronaviruset, sier postdoktor Erik Knudsen, som er faglig ansvarlig for undersøkelsen.

–  Sterke tall

Han viser til at kun 16 prosent av de spurte sier at de har lav eller ingen tillit til at norske journalister og redaktører som rapporterer om koronakrisen, har tilstrekkelig forståelse og kunnskap til å formidle korrekt informasjon om den. Hele 43 prosent sier de har høy tillit, mens 37 prosent sier de har “noe tillit”

–  Dette er sterke tall, med tanke på at journalister og redaktører ikke er fagfolk innen medisin, sier Knudsen.

At folk får økt tillit til myndigheter og medier i krisetider, er et velkjent fenomen.

–  Men en slik “rally around the flag”-effekt pleier å være kortvarig. Denne undersøkelsen er tatt opp over åtte måneder etter den første nasjonale nedstengingen. Likevel ser vi at tilliten er svært høy fortsatt, sier Knudsen.

Undersøkelsen er laget i samarbeid med Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Den fokuserer på koronakrisen og medienes rapportering fra den, og ble gjennomført like før advent.