Pause i lønnsoppgjøret

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Konsekvensen av pausen i forhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet innebærer også konsekvenser for alle MBLs oppgjør. Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industri.

Fellesforbundet og Norsk Industri besluttet i ettermiddag å utsette årets lønnsoppgjør i frontfaget. Årsaken er de alvorlige konsekvensene spredningen av koronaviruset har på det norske samfunnet. Dette får betydning for alle de andre tariffoppgjørene dette året.

Både LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik og NHOs direktør for arbeidsliv, Nina Melsom, er enige i beslutningen.
- Situasjonen har endret seg så raskt og fått så dyptgripende konsekvenser for hele det norske samfunnet at det er klokt å utsette dette oppgjøret, sier Melsom.
 
­- Vårt system for lønnsdannelse er basert på at den konkurranseutsatte delen av industrien setter rammen for de andre oppgjørene. Derfor vil også alle de andre oppgjørene bli utsatt til frontfaget har forhandlet ferdig, sier Følsvik.
Det betyr at dagens tariffavtaler fortsatt gjelder.
 
Norsk Industri og Fellesforbundet er enige om å gjenoppta forhandlingene mandag 3. august.
Etter at Norsk Industri og Fellesforbundet er ferdige vil de øvrige forhandlingene bli gjennomført fortløpende.