Gi tillit og sørg for involvering

Publisert

Arbeidslivpsykolog Elisabeth Østrem i AFF. Foto: AFF.

Under koronaepidemien er det vist stor aksept for endring, men også slitasje i organisasjonene. Blant rådene som gikk igjen i tredje utgave av MBLs lederskole "Endring på remote" var å gi tillit og å sørge for å se enkeltindividene.

Arbeidslivpsykolog Elisabeth Østrem i AFF trakk frem at de digitale møteplassene innebærer nye muligheter til å få flest mulig med på viktige prosesser og strategiske diskusjoner. -Folk ønsker involvering, og nå kan flere samles i strategiske prosesser og få gode diskusjoner som berører hele felleskapet. Det gir nye muligheter, men pass på at det ikke blir skinnprosesser, det blir lett avslørt. Ta sjansen på å stå i den vanskelige situasjonen det er å gi litt slipp og tørre å involvere. Når man gyver løs på prosesser som man ikke helt vet hvor vil ende, krever det disiplin gjennom arbeidsøktene, men dette kan også bidra til aksept for varig endring, ifølge arbeidslivpsykologen.