Medlemsmøte om forslag til endringer i vedtektene

Nyhet, Arrangementer

Publisert

Tove Nedreberg har ledet vedtektsutvalget.

Vedtektsutvalgets forslag til endringer av MBLs vedtekter skal behandles på årsmøtet 3. mai. Vi inviterer til digitalt medlemsmøte i forkant 20. april kl. 13.00-14.30. Utvalgsleder Tove Nedreberg vil presentere utvalgets mandat og forslag til endringer og det vil være åpent for spørsmål og kommentarer.

Vedtektsutvalget ble nedsatt våren 2020 for å gjennomgå og foreslå eventuelle endringer i MBLs vedtekter.  Det er over ti år siden MBLs vedtekter ble endret sist.  Både medlemmenes og MBLs virksomhet har endret seg siden den gang. I perioden har man også sett at det kan være behov for enkelte endringer og presiseringer. Målet er at vedtektene skal være tidsmessige og speile MBLs og medlemmenes virksomhet. Utvalget ble særlig bedt om å se på regler knyttet til inngåelse og opphør av medlemskap, eventuelle behov for endringer knyttet til styrets størrelse og om det er behov for endringer knyttet til valgbarhet og fratredelse av verv for hovedstyremedlemmer.

Utvalget har bestått av : Tove Nedreberg (leder), Stig Finslo, Tomas Myrbostad, Irene Halvorsen, Einar Hålien og Hanne Haugsgjerd. Pernille Børset har deltatt fra administrasjonen.

Utvalgets innstilling er sendt ut til medlemmene sammen med årsmøtepapirene.

 Påmelding til: britt@mediebedriftene.no