Lønnsstatistikken 2021: God årslønnsvekst for journalister i fjor

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

-Noen bedrifter kommer ut med lavere lønnsvekst enn andre og vi ser en sammenheng med mye nyansettelser og yngre medarbeidere som naturlig nok legges noe lavere enn seniorer, sier MBLs fagsjef Geir E. Engen.

Lønnsstatistikken er klar og viser årslønnsvekst på 3,7 % for journalistområdet for i fjor. –Det er sterkere enn LO og NHO området og godt over det vi la til grunn under fjorårets forhandlinger, sier fagsjef Geir E. Engen i MBL.

MBL utarbeider lønnsstatistikk både for redaksjonelle medarbeidere, funksjonærer og ansatte innenfor grafisk og pakkeri. Tallgrunnlaget er på bransje- og overenskomstnivå og er omforente tall. For alle områdene viser tallene at vi har hatt årslønnsvekst noe over samfunnet for øvrig.

 

Lokale forhandlinger virker

-Tallene viser også at det er variasjon mellom de ulike medlemsbedriftene i MBL, sier Engen. Systemet består både av sentrale og lokale forhandlinger, og situasjonen i den enkelte bedrift er avgjørende for det samlede resultatet. Vi erfarer nå at tallene stadfester at de avtalefestede fire kriteriene som skal legges til grunn for de lokale forhandlingene viser seg å virke, altså at bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne er ivaretatt ved siden av et godt sentralt oppgjør.

 

-De tallene vi publiserer er gjennomsnittstall for de ulike arbeidstagergruppene på overenskomstnivå, og er ikke egnet til å si noe om medarbeidernes lønnsvekst i enkeltbedrifter. For å kunne uttale seg om lønnsveksten i enkeltbedrifter må man se på de personene som er ansatt i samme begge årene, sier Engen.

-Noen bedrifter kommer ut med lavere lønnsvekst enn andre og vi ser en sammenheng med mye nyansettelser og yngre medarbeidere som naturlig nok legges noe lavere enn seniorer.

Bærekraft

-Under lønnsoppgjøret i fjor ble det avtalt å nedsette et felles arbeidsutvalg på bærekraft, som et satsingsområde for bransjen. Arbeidet ble historisk ved at en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiverorganisasjon har løftet problemstillingen sammen og landet en felles veileder som også er åpent tilgjengelig for alle fra i dag av.

-Det er også grunn til å takke våre medlemmer for å ha tatt ansvaret og jobben med å levere tallgrunnlag, som kan benyttes både i forbindelse med hovedoppgjøret, og senere i de lokale forhandlingene, sier Engen.

 

Lønnsstatistikken for redaksjonelle medarbeidere i 2021 finner du her

 

Lønnsstatistikken for funksjonærer i 2021 finner du her

 

Lønnsstatistikken for grafisk/pakkeri i 2021 finner du her