Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

59 resultater

Type artikkel
Velg område
59 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Arbeidsrett, HMS/IA skiftplaner; turnus; arbeidstid; arbeidsmiljøloven;

  Praktisk kurs i turnusplanlegging og arbeidstid

  MBL har gleden av å invitere til praktisk kurs i turnusplanlegging og arbeidstid fredag 13. mars 2020 i MBLs lokaler i Tollbugata 8 (Spaces) i Oslo.

 2. Nyhet, Lønn og tariff Tariffkonferanse

  I gang med forberedelser til tariffoppgjøret

  Tirsdag denne uka var det MBLs tariffkonferanse med innledninger fra arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden.

 3. Nyhet, HMS/IA trakassering, seksuelltrakassering

  Mediebransjen må fortsette kampen mot seksuell trakassering – 2 prosent sier de har blitt seksuelt trakassert

  - Det er bra at det er færre som opplever seksuell trakassering, men det er fortsatt for mange. Og at dette faktisk skjer i arbeidstiden, på arbeidsplassen – det er helt uakseptabelt. Sånn skal vi ikke ha det i norske mediebedrifter, sier adm. dir. i Mediebedriftenes Landsforening Randi S. Øgrey.

 4. Nyhet, Lønn og tariff lønnstatistikk; hovedoppgjør;

  Innsamling av lønnsstatistikk

  Som en del av forberedelsene til vårens lønnsoppgjør går MBL nå i gang med innsamling av data til lønnsstatistikken.

 5. Nyhet, HMS/IA, Statistikk og analyse metoo; arbeidsmiljø;, seksuelltrakassering

  Har du spørsmål rundt undersøkelsen om seksuell trakassering?

  Medieorganisasjonene som sto bak kartlegging av seksuell trakassering i mediebransjen i 2007 gjentar nå undersøkelsen og har fått flere organisasjoner med på laget. I det følgende gir vi svar på "alt" om undersøkelsen:

 6. Nyhet, HMS/IA sekuelltrakassering, undersøkelse, metoo

  Ny kartlegging av seksuell trakassering i mediebransjen

  Om en uke sendes en ny undersøkelse om seksuell trakassering ut til medarbeidere i mediebransjen.

 7. Nyhet, Arbeidsrett lovendring, metoo, arbeidsmiljø;

  Seksuell trakassering - lovendringer fra nyttår

  Stortinget har vedtatt å gi Diskrimineringsnemda myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven og til å ilegge oppreisning i saker om seksuell trakassering innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold. Likestillings- og diskrimineringsombudets veilednings- og hjelpetilbud er også styrket. Videre er det vedtatt bestemmelser i likestillings- og diskrimineringsloven som skal styrke arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt. Gjennom lovendringen konkretiseres arbeidsgivers plikter.

 8. Nyhet, Arbeidsrett

  Nye varslingsregler

  Fra nyttår vil arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling bli endret i forhold til så vel tydeliggjøring av enkelte bestemmelser som ytterligere plikter for arbeidsgiver i forbindelse med innkommet varsel.

 9. Nyhet, Arbeidsrett, Arrangementer

  Kurs i lokale forhandlinger i Bergen

  MBLs juridiske avdeling inviterer til kurs i lokale forhandlinger. Kurset vil gi råd om forberedelser og gjennomføring av lokale forhandlinger.

 10. Nyhet, Arbeidsrett

  Regelendringer for dagpenger 1. juli 2019

  Fra 1. juli endres regelverket på dagpenger. Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig. De nye reglene er ikke formelt vedtatt av myndighetene, og vi tar forbehold om at endringer kan komme. Informasjon om dagpenger på nav.no blir oppdatert med nytt regelverk 1. juli.