Brudd i frontfagsforhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet og Parat

Publisert

Fra venstre Fellesforbundets Jørn Eggum og fung. adm. dir. i Norsk Industri Knut E. Sunde . Foto: Norsk Industri.

Det er brudd i forhandlingene for frontfagsoppgjøret. Både Fellesforbundet (LO) og Parat (YS) begjærte forhandlingene mellom partene for avsluttet torsdag 21. mars

Dermed er det klart at partene må ha hjelp fra Riksmekleren for å komme videre.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum og fung. administrerende direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri møter Riksmekleren 21. mars kl. 15.00.

Meklingsfristen går ut ved midnatt 6. april.

Les mer hos Norsk Inustri