TBUs prisprognose for 2024: 4,1 prosent

Publisert

Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum. Foto: NHO.

Dette er prognosen som vil ligge til grunn for lønnsoppgjørene i år.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) anslår konsumprisveksten til 4,1 prosent i 2024. Dette er det samme som anslått i foreløpig rapport i februar. Prognosen som ble presentert 12. mars er endelig, og vil ligge til grunn for lønnsoppgjørene i år.

TBU har testet om prognosen er forventningsrett sammenlignet med den faktiske prisveksten.

– Prognoser er alltid usikre. Både prisveksten utenlands, energiprisene og kronekursen kan utvikle seg annerledes enn vi nå ser for oss. Likevel er TBUs inflasjonsprognose den beste vi har. TBUs prisprognose har over tid vist seg forventingsrett, som betyr at det ikke har vært noen systematikk i at TBU enten har over- eller undervurdert prisveksten, sier sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum.

TBU spiller en nøkkelrolle for lønnsoppgjøret. Utvalget har som oppgave å legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en mest mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi. I utvalget sitter representanter for arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten.

I tilknytning til lønnsoppgjøret legger TBU frem tallmessig bakgrunnsmateriale som sørger for minst mulig uenighet om økonomiske forhold. TBUs foreløpige rapport 16. februar, den justerte prisprognosen 12. mars, og den endelige rapporten som kommer 22. mars – er slikt bakgrunnsmateriale som sørger for mest mulig felles fakta.

LO vedtok sine krav til lønnsoppgjøret 20. februar, mens NHO vedtok sin forhandlingsposisjon 7. mars. Mandag 18. mars starter lønnsoppgjøret med kravoverlevering i frontfaget mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Det blir i år et hovedoppgjør hvor hele innholdet i alle NHOs tariffavtaler skal reforhandles. Oppgjøret skal skje forbundsvist, som betyr at hver enkelt landsforening forhandler sine tariffavtaler med sin motpart på arbeidstakersiden.