Avisåret 2016: Digital opplagsvekst og nedgang i frekvens

Nyhet, Statistikk og analyse

Publisert

(Oslo 01.06.17) Av de 224 avisene som hadde godkjente opplagstall for både 2015 og 2016, var det 90 (dvs. 40 prosent) som hadde gått frem. -Dette er mye bedre enn tidligere, og skyldes at avisene har satset systematisk på nye abonnementsmodeller og på betaling for nettnyheter, sier Sigurd Høst.

Resultatene fra den ferske rapporten Aviseåret 2016 til medieprofessor Sigurd Høst viser at det ved utgangen av 2016 var det 151 aviser som hadde en betalingsordning for nettnyhetene. 

Distribusjonstrøbbel påvirket frekvens

I rapporten konstaterer Sigurd Høst med følgende: "En utvikling som er ny for de siste årene, er nedgang i frekvens. Nedgangen i frekvens for papirutgaven blir ofte kombinert med økt satsing på nettsidene. I 2016 har problemene med lørdagslevering vært en utløsende faktor for noen aviser". Høst tror heller ikke på snarlig avisdød: Dersom alle papiraviser skal forsvinne i løpet av nær framtid, burde vi allerede ha sett de første tegnene til massedød. Slik er det ikke".

Ved utgangen av 2016 ble det utgitt 227 aviser, mot 228 året før.

Rapporten: Avisåret 2016