43 prosent leser nyheter på mobil

Nyhet, Statistikk og analyse

Publisert

82 prosent av Norges befolkning bruker hver dag innhold fra norske mediehus. 61 prosent leser norske nettaviser daglig, mens papirutgavene når 46 prosent av befolkningen. Mobilutgavene har en daglig dekning på 43 prosent, dette er en økning på 7,6 prosent. VG er Norges største mediehus og Aftenposten er den største papiravisen i Norge.

- Norsk journalistikk står fortsatt sterkt, noe som den daglige dekningen på 82 prosent viser tydelig. Det var forventet at lesertallene for papiravisene ville falle, men det er positivt at innholdet stadig oftere leses på mobile flater. Derfor er det gledelig at våre medlemmer satser på godt norsk digitalt innhold, sier Randi S. Øgrey adm. dir. i MBL.

Samlet sett er det en tilbakegang på 11,3 % fra 2015/2016 til 2016/2017 for papiravisene, mens mediehusenes nettaviser går tilbake med 4,1% i samme periode. Med en økning på 7,6% fortsetter den positive utvikling på målte mobilutgaver.

Av de 152 avistitlene som ble rapportert, har 6 titler fått flere lesere, og 99 aviser har fått færre. 46% leser minst en papiravis en gjennomsnittlig dag (mandag-søndag). 50% leser minst en avis på hverdager. Vi leser i snitt 0,7 papiraviser daglig. De 134 lokal- og regionsavisene, som har under 50.000 lesere, har samlet sett en tilbakegang på 10,0%. 5 titler har fått flere og 82 færre lesere.