Undersøkelsen «Kanalvalg 2017» er klar

Publisert

(Oslo 06.09.17) Kantar TNS lanserer i disse dager sin ferske undersøkelse, Kanalvalg 2017. Undersøkelsen belyser HVORFOR mediebrukerne velger de mediene de gjør gjennom å se på HVORDAN de ulike mediene fyller funksjoner og behov hos sine brukere. MBL vil distribuere en rapport som inneholder hovedfunnene i undersøkelsen vederlagsfritt til sine medlemmer.

Disse grunnleggende behovene/funksjonene er:

 • Hvilke medier er raskt ute med nyhetene?
 • Hvilke medier gir bakgrunn for nyhetene?
 • Hvilke medier gir grunnlag for diskusjon og debatt?
 • Hvilke medier bringer de viktigste nyhetene?
 • Hvilke medier bringer troverdige nyheter?
 • Hvilke medier er viktig for folks fagfelt/jobb?
 • Hvilke medier har relevant reklame for brukerne?
 • Hvilke medier er nyttig for å planlegge innkjøp?
 • Hvilke medier opplyser om varer og tjenester?
 • Hvilke medier gir praktiske råd og tips?
 • Hvilke medier gir impulser til noe man har lyst til å gjøre?
 • Hvilke medier gir god underholdning?
 • Hvilke medier gir avkobling?
 • Hvilke medier er viktige når man trenger å slå i hjel tid?
 • Hvilke medier har innhold som folk deler og snakker med andre om?
 • Hvilke medier gir inspirasjon til brukernes fritid?

     

Kanalvalg 2017 omfatter 650 enkeltmedier, 50 mediegrupper (f eks lokalaviser, aktualitetsmagasiner, TV2-kanaler, sosiale medier osv) og 9 medieplattformer (TV, radio, ukeblad/magasin, papiravis, internettjenester, mobile tjenester, kino, streaming/nett-TV, sosiale medier).

Undersøkelsen gir en rekke nye perspektiver som ikke forankres i dekningstall, men i mediebrukernes oppfatning av hvilke valg de gjør når de skal ha dekket ulike informasjonsbehov, underholdningsbehov, behov for kjøp og handel eller behov for deling og sosialisering.

Medlemmer av MBL vil få tilgang til en oppsummerende rapport på ca. 90 sider ved å kontakte Bente Håvimb, bente@mediebedriftene.no

Dersom rapporten og analyseapplikasjonen ønskes i sin helhet, eller man har behov for ekstraanalyser, er det mulig å ta kontakt med prosjektledere for Kanalvalg 2017, Christine Hoel eller Salve N Jortveit i Kantar TNS, på e-post: christine.hoel@tns-galup.nosalve.jortveit@tns-gallup.no.