Norske aviser og nettaviser er viktigste nyhetskilde

Foto: Shutterstock.

Riksdekkende aviser og lokalaviser er den viktigste nyhetskilden til nordmenn over 18 år, det viser MBLs rapport om betaling for nyheter for 2018. Riksavisene holder posisjonen som den viktigste nyhetskilden, mens det er en økning på fem prosentpoeng i de som oppgir lokalavisen som viktigste kilde. Færre enn i fjor har sosiale medier som viktigste nyhetskilde. Tilliten til norske medier er høy, og 9 av 10 er enige i at nyheter er viktig for et velfungerende samfunn.

-63 prosent oppgir å ha minst en type abonnement på avis i husstanden, noe som er på linje med fjoråret. Lokalavisene står fortsatt sterkt. Blant de som har minst ett abonnement har 8 av 10 husstander dette på en lokal eller regional avis. 3 av 10 (31 prosent) har abonnement på riksaviser, mens 1 av 10 (9 prosent) har abonnement på nisjeaviser, sier Bente Håvimb, markedsanalytiker i MBL.

Nær 3 av 4 som abonnerer på aviser betaler abonnementet selv, mens 27 prosent har abonnement betalt av et familiemedlem. Kun en mindre andel på 6 prosent har abonnement betalt av jobben. ​

-De som har abonnement stoler i større grad på nyhetene i norske medier og har i større grad tillit til at norske medier ikke misbruker deres personopplysninger.​ De mener også i større grad at nyheter har en viktig samfunnsfunksjon. ​Muligheten til å følge med i nærområdet oppgis som viktigste grunn til å abonnere. På topp 3 ligger også «tilgang til nyheter man ikke finner hos gratis kilder» som årsak, sier Håvimb.

37 prosent oppgir at de ikke har abonnement i husstanden, blant de under 45 år er andelen på 54 prosent. De som ikke abonnerer oppgir i større grad de riksdekkende avisene, utenlandske medier (inkl. Facebook) og NRK sin nettavis som sin viktigste nyhetskilde. 2 av 10 svarer at de likevel har tilgang til aviser, enten via jobb eller via andre som abonnerer.

Blant de som ikke abonnerer oppgir 49 prosent at de får dekket nyhetsbehovet via gratis kilder på nett, mens 29 prosent får nok nyheter via TV og radio. Det er færre enn i fjor som sier at de får dekket nyhetsbehovet via sosiale medier. -Det er flest yngre som svarer at de får nyhetsbehovet dekket av gratis kilder. Samtidig er dette en gruppe som i større grad sier seg villig til å dele personopplysninger med norske medier, spesielt interesseområder, og gjerne for å få billigere eller gratis tilgang til nyhetsinnhold, sier Håvimb.

​Avisene har høyt daglig konsum og over halvparten (55 prosent) har aviser som sin viktigste nyhetskilde. NRK går noe tilbake med sine kanaler, og det er også færre som har Facebook som viktigste kilde, selv om 4 av 10 fortsatt leser nyheter på Facebook og nesten like mange benytter seg av nyheter fra NRK hver dag. ​Kun 2 prosent har utenlandske medier som viktigste kilde, mens 12 prosent daglig bruker nyheter fra utenlandske medier.

Nytt i årets undersøkelse er spørsmål rundt bruk av smarthøyttalere og aggregerte nyhetstjenester. Bruk av smarthøttalere er i en tidlig fase og 2 prosent oppgir å bruke smarthøyttalere til nyheter ukentlig. – 6 prosent oppgir å bruke aggregerte nyhetstjenester minst en gang i uken. Her er det interessant å se at ca. 4 av 10 samtidig er enige at de gjerne vil bruke tjenester som samler de viktigste nyhetene fra flere medier på ett sted, noe som kan peke mot at det finnes et marked for flere slike tjenester fremover, sier Håvimb.

Les hele rapporten her.