Håndboken for opplagsregler 2018

Håndboken for opplagsregler 2018 er oppdatert med tilleggsinformasjon om nødvendige vedlegg til oppgaven. Det er også gjort mindre justeringer i selve opplagsoppgaven.

Husk å benytte de oppdaterte dokumentene ved innsendelse av opplag for 19/1 (perioden juli-desember 2018), med frist 20. januar 2019.

Oppdatert håndbok og opplagsoppgave kan hentes ut på mediebedriftene eller opplag.no