Kvinnene når ikke toppledelsen

For første gang har MBL undersøkt kjønnsbalansen i norske mediebedrifter. Resultatene viser at kvinnene faller fra før de når ledergruppene. Det er en overvekt av menn som leder norske mediebedrifter.

Vi må følge dette videre også kan vi ha en forhåpning om at det blir bedre i 2018. Men det er viktig at vi faktabelegger det vi diskuterer.

Tove Nedreberg, styreleder MBL

-Denne undersøkelsen er en del av MBLs oppfølging av undersøkelsen om seksuell trakassering som vi gjennomførte i høst. Der kom det frem av de 685 åpne svarene vi fikk inn, at flere mente at bedrifter med god kjønnsbalanse bedre vil kunne bli kvitt trakasseringsproblemer og bra for arbeidsmiljøet. Derfor er det viktig at vi nå har fått frem fakta om hvordan det står til med kjønnsbalansen i norske medier, sier MBLs styreleder Tove Nedreberg.

227 av MBLs 330 medlemsbedrifter har svart på undersøkelsen. Undersøkelsen omfatter totalt 7863 ansatte, av disse er det 3006 kvinner og 4857 menn. Bedriftene som har besvart undersøkelsen er kategorisert i redaksjonelle bedrifter, distribusjonsbedrifter, trykkeribedrifter, konsern og annet (hovedsakelig salgssammenkjøringer, mediebyrå mm.). Bedriftene som har svart på undersøkelsen har rapportert alle ansatte totalt, og så rapportert ansatte fordelt på ledergruppe, mellomledere og ansatte, og til slutt rapportert alle ansatte de siste 12 måneder.

I de redaksjonelle bedriftene er det en forholdsvis god balanse på ansatt og mellomledernivå. Det er også her en overvekt av menn, med en differanse på 14%. Når vi kommer til toppledelse og ledergruppen, faller kvinnene fra. I redaksjonelle bedrifter er 61% av lederne menn, det er en differanse på 22%. Når vi ser på konsernene blir dette enda tydeligere. I konsernene er det kun 21% av ledergruppen som er kvinner. Hele 79% av de som sitter i ledergruppen i norske mediekonsern er menn. Også på mellomledernivå er det ubalanse i kjønnsfordelingen her er 67% av mellomlederne menn. Mens på ansattnivå er kjønnsbalansen god.

Distribusjonsbedriftene er tradisjonelt mannsdominerte bedrifter, og det ser vi de fortsatt er. På alle nivå er det en stor overvekt av menn i disse bedriftene. Blant medarbeidere og i ledergruppa er det en differanse på over 60% mellom menn og kvinner. Også trykkeriene er tradisjonelle mannsbedrifter og vi ser den samme tendensen her. Det er stor overvekt av menn på alle nivå i trykkeribedriftene.

I kategorien annet er kjønnsbalansen bedre. Her er det faktisk en overvekt av kvinner både blant de ansatte og mellomlederne. I denne kategorien ligger blant annet mediebyråer og salgssammenkjøringer. Men også her faller damene fra når det kommer til toppledelsen. Det er en overvekt av kvinnelige mellomledere, men i ledergruppene sitter det flest menn.