Første opplagsfremgang på 19 år – økning i lesing på mobil

Foto: Shutterstock

105 norske mediehus hadde opplagsfremgang i 2017. Daglig når mediehusene 81 prosent av befolkningen over 12 år, og for første gang leser flere innhold på mobil enn på papirutgaver.– 2017 ble et historisk år. Opplaget for mediehusenes aviser har vært fallende siden 1997, men nå etter 19 år med nedgang har 46 prosent av titlene vekst i opplaget. Den positive utviklingen skyldes først og fremst at økning i digitalt opplag er større en nedgang i opplag på papirutgaver, sier Randi S. Øgrey adm. dir i MBL.

Totalopplaget for aviser tilsluttet MBL og LLA økte med 0,7 prosent fra 2016 til 2017. 105 av 226 titler (46 prosent) fikk opplagsvekst i 2017, en høyere andel enn året før. Det er første gang at det rene digitalopplaget er større enn andelen rene papirabonnement. Andelen komplettabonnement er stabilt på 63 prosent (både papir og digitalt), mens andelen rene digitalabonnement fortsetter å øke (fra 13 prosent i 2016 til 19 prosent i 2017. Det rene papiropplaget utgjør nå 18 prosent.  Papiropplaget sank med 6,4 prosent (mindre enn for fjorårets 7,8 prosent), og digitalopplaget økte tilsvarende fjoråret med 8,7 prosent.

Totalopplaget for norsk aviser er ca. 2 millioner eksemplarer. Av de 105 avisene med opplagsfremgang, er det Aftenposten som øker mest i antall eksemplarer med 13.777 eks. Av ukeavisene er det Aftenposten Junior som i flere år på rad har økt (+ 2.386 eks.). Svært mange lokalaviser har også opplagsfremgang, bl.a. Bergensavisen som øker med 2.352 eks.  

Daglig leser 81 prosent av befolkningen over 12 år norsk redaksjonelt innhold fra avisene, og for første gang leser flere innhold på mobil enn på papirutgaver. Andelen som leser papirutgavene faller fortsatt og er nå på 44 prosent, mens mobil lesing vokser og var i 2017 på 45 prosent. 61 prosent leser avisenes nettutgaver totalt. Mediehusene har en samlet tilbakegang i lesing på 3,8 prosent. Dette skyldes i stor grad nedgang i lesing av papirutgavene som falt med 9,2 prosent. Nettavisenes digitale utgaver går også ned (3,6 prosent), mens det er en god vekst på avisenes mobilutgaver på 7,4 prosent. –Mobilutgavene øker mest, og ser ut til å bli den viktigste medieplattformen fremover. At lesingen opprettholdes i så stor grad, er imponerende med tanke på den enorme utviklingen av betalingsløsninger. Dette viser at fokus på kvalitetsinnhold og leserlojalitet gjør at leserne oftere velger å betale for innhold, sier Øgrey.

Norges fem største mediehus i samlet leserdekning er VG (2 351 000), Dagbladet (1 405 000), Aftenposten (1 180 000), Dagens Næringsliv (487 000) og Bergens Tidende (278 000).