Norske aviser er viktigste nyhetskilde

(Oslo 15.02.18) Riksdekkende aviser og lokalaviser står sterkest som daglige nyhetskanaler blant befolkningen over 18 år, det viser en fersk rapport fra MBL som blir presentert i dag. 7 av 10 har minst ett abonnement på enten avis eller magasin. De som ikke abonnerer sier at de i større grad har problemer med å orientere seg i nyhetsbildet.

62 prosent har minst en type abonnement på avis og 39 prosent har minst en type magasinabonnement. Lokalavisene står sterkt og 8 av 10 blant de som har abonnement har dette på lokal- eller regionalavis.

-Vi ser at nyhetsmediene dekker en rekke behov blant de som har abonnement og at ulike typer aviser utfyller hverandre ved å dekke ulike behov. Det har vært en enorm vekst i betalingsløsninger for digitale nyhetstjenester. Andelen aviser som har nettnyheter og som har innført en form for betalingsløsning har steget fra 3 % i 2011 til 88 % i 2017, sier markedsanalytiker i MBL Bente Håvimb.

50 prosent av de som ikke har abonnement i dag oppgir gratis tilgang til nyheter som en av årsaken til ikke å abonnere. I Oslo og Akershus er andelen enda høyere. Interessen for nyheter er likevel til stede. Kun 5 prosent av de som ikke har abonnement i dag svarer at de ikke er opptatt av de avisene skriver om. 

- Nær 1 av 3, altså 32 prosent, har NRK som viktigste nyhetskilde og anser enten nettavis, radiokanaler eller TV-kanaler fra NRK som viktigste kilde. Til sammenligning har 52 prosent en kommersiell avis som viktigste nyhetskilde i form av riksdekkende aviser, lokalaviser, riksdekkende nettaviser eller nisjeaviser, sier Håvimb.

De som ikke abonnerer har i større grad problemer med å orientere seg i nyhetsbildet og finne nyheter de interesser seg for, stoler i mindre grad på nyhetene, leser i mindre grad nyheter med andre synspunkter enn egne, bruker i mindre grad et variert utvalg av kilder til nyheter og leser i større grad bare det de kommer over.

Rapporten viser også ulike type nyhetsgrupper som blant annet gratispassasjerer og nyhetshungrige, og gir informasjon om nyhetskonsum og betalingsvilje hos ulike grupper. 

Last ned rapporten her.