Ber om sivilforsvars-fritak for journalister

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Mediebransjen ber Justisministeren om at nøkkelmedarbeidere i mediene blir en del av fritaksordningen i den sivile beredskapen.

Justisminister Anders Anundsen mottok nylig et 8 siders notat undertegnet alle seks medieorganisasjonene som viser til at nyhetsmediene har viktige oppgaver i beredskapen og at nøkkelpersonellet derfor må være disponert på egen arbeidsplass som en del av totalberedskapen.

Bakgrunnen for henvendelsen er blant annet at det ved flere anledninger har oppstått problemer i små avisredaksjoner på Vestlandet, senest på nyåret i forbindelse med ekstremuværet "Tor", hvor redaksjonsmedarbeidere ble utkalt til sivilforsvarstjeneste samtidig som det var behov for dekning i forbindelse med uværet.

Søknader til siviltjenesten lokalt har blitt avist. Formelle henvendelser til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap er ikke blitt besvart, og derfor henvender nå presseorganisasjonene seg i samlet tropp med et varsko til ministeren.

I notatet fra presseorganisasjonene står det bla:

"Medienes rolle som formidler av informasjon i forbindelse med større og mindre kriser er stadig viktigere, og særlig etter digitaliseringen av mediene og dermed deres økende evne til å formidle med informasjon og langt raskere enn før. De profesjonelle mediene kan informasjonsformidling, de har stort sett fortløpende beredskap og særlig lokalmediene har stor troverdighet. I totalberedskap – og i totalansvar – er dette viktig for samfunnet. Dette har myndighetene, særlig etter 2. verdenskrig, visst å sette pris på, men det kan synes som om det er i ferd med å gå i glemmeboka".

…."Våre organisasjoner gjentar vårt ønske om at det legges bedre til rette for at mediehus kan oppnå fritak for ansatte i nøkkelstillinger, for plikttjeneste både i forsvar, Heimevern og i Sivilforsvaret – slik det også tidligere har vært tilrettelagt for her i landet."

Les presseorganisasjonenes notat her

Foruten Mediebedriftenes Landsforening er også notatet signert av lederne i Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag, Fagpressen, Landslaget for Lokalaviser og Norsk Presseforbund.

Bildet: Ansvarlig redaktør i Fjordenes Tidende Erling Waage representerer et av mediene som har kommet i vanskelig situasjon mht å oppfylle avisenes samfunnsoppdrag ved krise parallelt med at medarbeidere har måttet stille til siviltjeneste. Foto: Sindre Blålid Kvalheim/Fjordenes Tidende