Delrapport fra Mediemangfoldsutvalget

Nyhet

Publisert

Mediemangfoldsutvalgets leder Knut Olav Åmås overleverte i dag en delutredning som er utarbeidet på bestilling fra kulturministeren. Utvalget ble bedt om å vurdere fire modeller for offentlig kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting.

Kulturministeren kvitterte blant annet med å si at hun vil invitere til innspillsmøte før departementet konkluderer. 

Her er rapporten.