ESA godkjenner nullmoms for elektroniske nyhetstjenester

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag godkjent innføringen av nullmoms for elektroniske nyhetstjenester i Norge. -Dette er en merkedag for norsk mediebransje. Vi ser frem til at ordningen trer i kraft 1. mars, slik regjeringen har lovet, Det er viktig at praktiseringen av nullsatsen underbygger innovasjonen i mediehusene og blir fremtidsrettet, sier Randi S. Øgrey, adm. dir i MBL.

- Den nye ordningen fjerner det avgiftsmessige skillet mellom papiraviser og elektroniske nyhetsmedier. Den gjør det enklere for små og store mediehus å selge digitalt innhold uten å være hindret av avgiftssystemet. Dette vil styrke utviklingen av elektroniske nyhetsmedier til glede for norske forbrukere, sier ESA-president Sven Erik Svedman.

- Dette er en stor dag for norske medier og mediebrukere. Dette vil gi mer innovasjon og er en styrking av nye forretningsmodeller i norsk mediebransje, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i en pressemelding.

ESA kontrollerer blant annet at norske myndigheter overholder statsstøttereglene i EØS-avtalen.

Avgiftsfritak som kun kommer privatpersoner til gode, rammes ikke av statsstøttereglene. Derimot kan innføringen av nullmoms innebære at myndighetene indirekte gir statsstøtte til mediebedriftene som selger digitale nyheter. ESA har konkludert med at slik støtte vil være i tråd med statsstøttereglene ettersom den fremmer mediemangfold i fellesskapets interesse.

Nullmomsen vil også gjelde for utenlandske aktører som oppfyller kravene til fritak.

ESAs godkjenning gjelder frem til 1. mars 2022.

LES GODKJENNINGEN HER