Klart for å søke om produksjonstilskudd

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Uavhengig av publiserings-plattform kan alle nyhets- og aktualitetsmedier, med unntak av kringkastere, få tilskudd etter forskrift om produksjonstilskudd. Søknadsfristen er 3. april.

Kulturdepartementet har fastsatt årets budsjettramme for produksjonstilskudd til 313 millioner kroner. Avisene får et endelig vedtak om produksjonstilskudd for 2018 i oktober når behandling og oppgjør av produksjonstilskuddet er klart.
 
Søknadsprosessen foregår elektronisk via ID-porten når du logger deg inn i skjemaet. ID-porten er en felles innloggingsløsning for offentlige tjenester på internett, og løsningen tilbyr sikker pålogging ved bruk av elektronisk ID.

MEDIETILSYNETS RUNDSKRIV