Tar fra de minste for å finansiere DAB-overgang

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

I forbindelse med overgangen til DAB foreslår Kulturdepartementet at rundt halvparten av støtten til utviklings- og programtiltak i lokalradio og lokal-tv øremerkes til å finansiere DAB-overgangen. Dette vil svekke deres evne til å levere godt innhold, og MBL mener derfor at det må tilføres friske penger slik at virksomheten i lokalradio og lokal-tv ikke rammes.

Flere stasjoner vil ha vansker med å klare overgangen til DAB-nettet. Les MBLs høringsuttalelse fra i vinter.