Nytt mva-fritak og ny postlov på agendaen i møte med kulturministeren

Nyhet

Publisert

28. mai møtte presseorganisasjonene samlet hos kulturminister Trine Skei Grande og presenterte nye fakta med betydning for lønnsom drift i mediebransjen fremover. Det gjaldt særlig de alvorlige konsekvensene av forslaget om å redusere Postens omdelingsfrekvens til 2,5 dager per uke fra 2020, og avgrensingen av det kommende mva-fritaket for digital dybdejournalistikk – som må bli fremtidsrettet

-Vi er opptatt av at virkemidlene og endringer i rammebetingelsene må øke mulighetene for at bransjen lykkes i omstillingen. Det er flott med innovasjonspott til lokalaviser, men forslaget til ny postlov kan i praksis bety kroken på døra for flere lokalaviser. Uten journalistikk som setter kritisk søkelys på alle deler av lokalsamfunnet blir den sosiale kapitalen tappet og tillitssamfunnet vil gradvis forvitre. Kommuner som har en lokalavis drives også mer effektivt enn de uten, sier MBLs adm.dir Randi S. Øgrey.

Kulturministeren ble bedt om å bidra til at endringer i postomdelingen innføres i en takt som ikke setter aviser og mediemangfoldet i fare.

MBL kommer til å følge sakene opp både mot departementene som har sakene og Stortinget.

Foto: Mona Melanie Lindseth, KUD