Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

På stedet hvil for mediebransjen

Nyhet, Aviser og magasiner, Mediepolitikk

Publisert

– Vi hadde ikke forventet noen store grep i statsbudsjettet siden en mediemelding er underveis, men vi er skuffet over at kulturministeren ikke prisjusterer mediestøtten på samme måte som NRK-lisensen. Dette stiller enda større krav og øker forventningene til den kommende mediemeldingen, sier styreleder i MBL Tove Nedreberg.

Regjeringen innfører fritak for elektroniske tidsskrift. Fritaket vil gjelde elektroniske utgaver av trykte tidsskrift, som ikke behøver å være identiske med det trykte tidsskriftet.

-1.juli 2019 vil endelig det digitale momsfritaket også gjelde for dybde- og nisjemedier. Det er positivt at denne ordningen nå faller på plass og vi forutsetter at avgrensingen blir fremtidsrettet slik at den underbygger innovasjonen, sier Nedreberg.

-Nå ser vi virkelig frem til mediemeldingen, som vi håper blir en god og grundig oppfølging av mediemangfoldsutvalgets anbefalinger, sier Tove Nedreberg.