Dette er lønnsoppgjøret 2018

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

I 2018 skal vi gjennomføre et hovedoppgjør, noe som betyr at det kan forhandles om både lønn og andre endringer i tariffavtalene. Årets lønnsoppgjør blir gjennomført som et samordnet oppgjør. Det betyr at det er LO og NHO som forhandler. Det er spørsmål rundt AFP-ordningen som er årsaken til at partene i år har valgt en samordnet oppgjørsform. Forhandlingene starter 12. mars.

NHOs forhandlingsplattform

NHOs forside om Lønnsoppgjøret

Dette skjer i lønnsoppgjøret:

12. mars: Kravoverlevering

13. mars: Forhandlingene starter

3. april: Mekling

8. april: Eventuell streik                              

12. mars starter oppgjøret

Mandag 12. mars er det kravoverlevering mellom LO og NHO klokken 13.00 og med YS og NHO klokken 15.00. Planlagt forhandlingsavslutning er torsdag 22. mars.

Det vil bli gjennomført forbundsvise tilpasningsforhandlinger i perioden 14. mars til og med 20. mars. Tilpasningsforhandlingene vil ha et begrenset omfang både når det gjelder temaer og antall personer i forhandlingsdelegasjonene.

Det er ikke streikerett på spørsmål som tas opp i tilpasningsforhandlingen, og dersom partene ikke blir enige videreføres dagens bestemmelser uendret.

Sentralt oppgjør

De sentrale forhandlingene vil omhandle AFP, tjenestepensjon og et eventuelt generelt lønnstillegg. I tillegg er det enighet mellom partene om at spørsmålet vedrørende reise, kost og losji (RKL) i Industrioverenskomster er en del av oppgjøret og at Fellesforbundet kan ta ut sine medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten i en eventuell streik om RKL-spørsmålet.

Les også: Oppgjørsform er avklart

Det samordnende oppgjøret gjelder bare overenskomster NHO har med LO og YS og som har utløp før 1. juli 2018.

Dersom partene ikke kommer til enighet gjennom forhandlinger vil det bli gjennomført tvungen mekling i perioden fra tirsdag 3. april og frem til lørdag 7. april klokken 24.00.

En eventuelle streik vil tidligst starte søndag 8. april.

Kristin Skogen Lund om lønnsoppgjøret 2018

Datoer for tarifforhandlingene mellom NJ og MBL er satt til 24.-26. april.