Forhandlinger på trappene

Allerede 26. og 27. februar blir det hovedavtaleforhandlinger (revisjon av hovedavtale) mellom NHO/MBL og NJ. Selve hovedforhandlingene mellom partene er satt til 24.-26. april.

I år er det hovedoppgjør og i god tradisjon avviklet MBL tariffkonferanse onsdag denne uka. Her innledet strateger fra både NHO og våre motparter, og ikke minst møttes MBLs forhandlingsdelegasjoner. Foreløpig er det ikke avklart hvorvidt det blir samordnet eller forbundsvise oppgjør før LO og NHO har avviklet representantskapsmøter 27. februar. NHO har representantskapsmøte både 27. – 28. februar.