Husby er MBLs nye forhandlingsleder

Publisert

Jeg går til den nye oppgaven med masse ydmykhet. Gleder meg samtidig over å ta fatt på nye oppgaver med alle de utfordringer som følger med denne rollen, sier Else-Margrethe Husby. MBLs nye forhandlingsleder er hentet fra egne rekker og har mer enn 20 års erfaring som jurist og advokat bak seg.

Husby startet i MBL i 2016, og var en del av forhandlingsutvalget i fjorårets mellomoppgjør. – Jeg har møtt mange av motpartene allerede i ulike samarbeidsforum og i enkeltsaker. I vårens tariffoppgjør møtes vi på en annen arena og med andre utgangspunkt, sier hun.

Hun fremhever at MBL har forhandlingsutvalg som besitter solid erfaring og kompetanse, noe som gir et godt utgangspunkt for å gjøre et skikkelig lagarbeid. – I forhandlerrollen er det store avgjørelser som skal tas med innvirkning for mange på begge sider av bordet, derfor er det avgjørende både med godt forarbeid og å ha grundige vurderinger underveis. Da er det godt å vite at en har gode utvalg å spille ball med så en er sikker på å komme frem til løsninger som er mulige for bransjen å leve med.

Er det en fordel å ha bakgrunn fra både arbeidstaker og arbeidsgiversiden i denne rollen?

Tror det er en god ting å ha den bakgrunnen og erfaringen jeg har, også fra arbeidstakersiden. Det gjør en bedre skikket til å forstå fullt og helt motpartens ståsted og de mange hensyn og avveininger de må foreta. I en slik forhandlingsrolle som vi har skal en trekke beslutninger, som får konsekvenser for en rekke av våre medlemsbedrifter og som er langsiktige og derfor bør være gode løsninger. Da tror jeg det er en fordel å evne og trekke pusten og la ting synke inn litt selv om det ofte kan oppleves at både tempo og temperatur stiger i løpet av forhandlingene. Vi må ha like gode vurderingsevne gjennom hele forhandlingsløpet fordi det er beslutninger som får følger for så mange involverte, sier hun.

Mer om Husby og kollegene i MBLs juridiske avdeling.