Ny hovedavtale mellom NHO/MBL og NJ

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Forhandlingene om ny hovedavtale mellom NJ og MBL ble avsluttet 27.02.18.

Partene er enige om enkelte endringer i hovedavtalen, blant annet som følge av endringer som skjedde i Hovedavtalen mellom NHO og LO og NHO og YS i høst.

Ny hovedavtale er gjeldene til 31. desember 2021. MBL vil informere medlemmene om endringene i et eget arbeidsgiverinfo.