Lønnsoppgjøret 2018: Siste uke med forhandlinger

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Det kan bli brudd i forhandlingene torsdag 22. mars. Husk fristen for å sende ut betinget permitteringsvarsel.

Siden onsdag 14. mars har det vært forhandlet innenfor de ulike tariffområdene, den såkalte forbundsvise sløyfen.  Frist for disse forhandlingene er tirsdag 20. mars kl 24.00.

Onsdag 21.3 fortsetter tariffoppgjøret på LO-NHO-nivå, og det er særlig temaer knyttet til pensjon som gjør årets oppgjør krevende.  Sannsynligheten for brudd i forhandlingene er derfor stor.  Alle bedrifter som er omfattet av oppgjøret vil motta nærmere informasjon via e-post torsdag 22. mars.

Vi minner om at dersom forhandlingene ender i brudd og mekling, må bedriftene før påske (senest fredag 23. mars) drøfte og varsle om betinget permittering, slik at man unngår lønnsplikt for medarbeidere som ikke kan sysselsettes på en hensiktsmessig måte dersom kolleger er i streik.

Les mer om reglene for permittering på Arbinn.no.

Dette skjer videre i lønnsoppgjøret 2018:

  • 22. mars: Frist for å bli enige gjennom forhandlinger/eventuelt brudd.
  • 3. april: Mekling. En eventuell mekling vil skje etter påske med avslutning lørdag 7. april klokken 24:00.
  • 8. april: En eventuell streik vil først kunne iverksettes ved arbeidstidens begynnelse søndag 8. april 2018.

Pressekontakter:  Senior kommunikasjonsrådgiver iNHO Marius Alexander Saasen Strand, tlf 23 08 83 85/93 04 69 32 og kommunikasjonssjef  i NHO Nikolai Heyerdahl, tlf  23 08 83 31/934 68 602