Tarifforhandlinger mellom NJ og MBL

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Like over kl 14 i dag startet tarifforhandlingene mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening.

Det er satt av tre dager til forhandlingene.

Forhandlingslederne Else Margrethe Husby fra MBL (til venstre) og Elin Nykaas fra NJ like før kravoverlevering

Pressekontakt MBL: Veslemøy Rysstad, tlf 92 29 90 97